سومین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: 26-27 مرداد 1398

نام تیم: R&D فولاد

رتبه: اول

جادر مالحی زاده
جادر مالحی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

خلیل سعیدیان
خلیل سعیدیان

دانشگاه آزاد اهواز

سجاد حاجی پور
سجاد حاجی پور

دانشگاه آزاد اهواز

نام تیم: پلی تکنیک

رتبه: دوم

مجید ماستری فراهانی
مجید ماستری فراهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میرمهدی کریمی آذر
میرمهدی کریمی آذر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجتبی عادل علیپور
مجتبی عادل علیپور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام تیم: صناک

رتبه: سوم

علی کیمیاگری
علی کیمیاگری

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی نصر اصفهانی
مهدی نصر اصفهانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

مسعود صادقی
مسعود صادقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دومین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)

تاریخ برگزاری: 11-12 شهریور 1397

نام تیم: BReT

رتبه: اول

بخش: لیتیوم یون

حجت میرزایی
حجت میرزایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

عرفان علیزاده
عرفان علیزاده

دانشگاه صنعتی بیرجند

نام تیم: علم و صنعت ایران

رتبه: دوم

بخش: لیتیوم یون

محمد مهدی قاسمی گوهرریزی
محمد مهدی قاسمی گوهرریزی

دانشگاه صنعتی شریف

حامد پورشاه آبادی
حامد پورشاه آبادی

دانشگاه علم و صنعت ایران

نام تیم: سهند بازیافت

رتبه: سوم

بخش: لیتیوم یون

صادق بانیدری
صادق بانیدری

دانشگاه سهند تبریز

مرتضی کوهی
مرتضی کوهی

دانشگاه سهند تبریز

حسام نوروزی
حسام نوروزی

دانشگاه سهند تبریز

نام تیم: ماراگونی

رتبه: اول

بخش: نیکل کادمیم

آیدین حیدری
آیدین حیدری

دانشگاه صنعتی شریف

فاطمه سوری
فاطمه سوری

دانشگاه تهران

سید علی مصطفوی
سید علی مصطفوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام تیم: Green Again

رتبه: دوم

بخش: نیکل کادمیم

علیرضا محمودی
علیرضا محمودی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سینا شکیبانیا
سینا شکیبانیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زهرا فراخانی
زهرا فراخانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام تیم: اهواز ابتکار

رتبه: سوم

بخش: نیکل کادمیم

خلیل سعیدیان
خلیل سعیدیان

دانشگاه آزاد اهواز

جادر مالحی زاده
جادر مالحی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

سجاد حاجی پور
سجاد حاجی پور

دانشگاه آزاد اهواز

اولین دوره سراسری

میزبان: دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ برگزاری: 8-9 شهریور 1396

نام تیم: خالص سازان

رتبه: اول (مشترک)

کاوه حضوری
کاوه حضوری

دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدرضا فرجی
محمدرضا فرجی

دانشگاه علم و صنعت ایران

نام تیم: پلی تکنیک

رتبه: اول (مشترک)

مجتبی عادل علیپور
مجتبی عادل علیپور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید ماستری فراهانی
مجید ماستری فراهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میر مهدی کریمی آذر
میر مهدی کریمی آذر

دانشگاه صنعتی لمیرکبیر

نام تیم: IUT

رتبه: قابل تقدیر

میثم محمدکریمی
میثم محمدکریمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

مجید دانشور
مجید دانشور

دانشگاه صنعتی اصفهان

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.